الحفــــــــــارة 33

KSM 750

 

 Mast:                                                 112 FT, 350,000 Ibs with 8 lines

Substructure:                         Parrallel substructure, 18 feet high

                                                15 feet clearance

Carrier:                                  KSM 750 HP

                                                8 X 8 Drive

                                                29.5 x 2500 Tires

Engine and Transmission:    1 ea. Cat 3412E, 2100 RPM

                                                Coupled with Allison CLT 6061 RB transmissions

Drawworks:                           KSM 750 Hp, double drum

                                                With five forward and one reverse gears

                                                On both drum and rotary

Rotary Table:                        17 ½” full opening

Hoisting System:       Travelling Blocks: Mckissic 250 Tons

                                                Grooved for 1 1/8” drilling line

Power Swivel:                        BOWEN S3.5, 120 Tons

Power System:                       2 ea. Cat generator C15

Mud Pumps:                          1 ea. KREMCO 6K500 Triplex single acting

                                                Powered by Cat 3508 Engine

Mud Tanks:                           Total Volume: 420 bbls

Water Storage:                      Total Capacity: 250 bbls

Fuel Tanks:                            Total Capacity: 40 bbls

BOP Stack:                            1 ea. Hydrill 11” x 5000 PSI  Annular Preventer

                                                1 ea. Hydrill 11” x 5000 PSI Double gate

Tubulars:                               Optional

Number of Loads:                 11 Loads without Camp

                                                24 Loads with Camp