الحفــــــــــارة 26

KREMCO 750

 

 Mast:                                                 112 FT, 350,000 Ibs with 8 lines

Substructure:                         Parrallel substructure, 18 Feet high

                                                15 Feet clearance

Carrier:                                  KREMCO 750 HP

                                                8 X 8 Drive

                                                29.5 x 2500 Tires

Engine and Transmission:    1 ea. Cat 3412, 525 Hp 2100 RPM

                                                Coupled with Allison CLT 6610 transmission

Drawworks:                           KREMCO 750 Hp, double drum

                                                With five forward and one reverse gears

                                                On both drum and rotary

Rotary Table:                        17 ½” full opening

Hoisting System:       Travelling Blocks: Mckissic 250 Tons

                                                Grooved for 1 1/8” drilling line

Power Swivel:                        BOWEN S.3.5, 120 Tons

Power System:                       2 ea. Cat generator 3306

Mud Pumps:                          1 ea. National 6K500 Triplex Plunger pump

                                                Powered by Cat 3408 Engine

Mud Tanks:                           Total Volume: 670 bbls

Water Storage:                      Total Capacity: 200 bbls

Fuel Tanks:                            Total Capacity: 40 bbls

BOP Stack:                            1 ea. Hydrill 11” x 5000 PSI  Annular Preventer

                                                1 ea. Hydrill 11” x 5000 PSI Double gate

Tubulars:                               Optional

Number of Loads:                 12 Loads without Camp

                                                26 Loads with Camp