الحفــــــــــارة 24

KREMCO 600

 

 Mast:                                                 109 FT, 270,000 Ibs with 8 lines

Substructure:                         N/A

Carrier:                                  KREMCO 600 HP

                                                6 X 6 Drive

                                                29.5 x 2500 Tires

Engine and Transmission:    1 ea. Cat 3408, 525 Hp 2100 RPM

                                                Coupled with Allison CLT 5361-5 transmission

Drawworks:                           KREMCO 600 Hp, double drum

                                                With five forward and one reverse gears

                                                On both drum and rotary

Rotary Table:                        N/A

Hoisting System:       Travelling Blocks: Mckissic 150 Tons

                                                Grooved for 1 1/8” drilling line

Power Swivel:                        BOWEN S2.5, 85 Tons

Power System:                       2 ea. Cat generator 3306

Mud Pumps:                          1 ea. National 6K500 Triplex Plunger pump

                                                Powered by Cat 3408 Engine

Mud Tanks:                           Total Volume: 420 bbls

Water Storage:                      Total Capacity: 200 bbls

Fuel Tanks:                            Total Capacity: 40 bbls

BOP Stack:                            1 ea. Hydrill 11” x 5000 PSI  Annular Preventer

Tubulars:                               Optional

Number of Loads:                 9 Loads without Camp

        24  Loads with Camp