الحفــــــــــارة 15

General Description

Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyramid
Estimated drilling depth rating. . . . . . . . .16,000 ft (4,900 m)
Camp capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 persons
Estimated total rig move loads. . . . . . . ..72
Estimated total camp move loads. . . . . .14

Mast

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pyramid
Height. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 ft (43.3 m)
Nominal gross-load capacity. . . . . . . . . .850,000 lb (385,554 kg)

Static hook-load capacity. . . . . . . . . . . .750,000 lb (340,194 kg) with 10 lines
Setback capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . .325,000 lb (147,418 kg)*

Substructure

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pyramid Desert Rambler
Height. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ft (7.3 m)

Clear height, rotary beam to ground. . . .20 ft (6.1 m)
Casing capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750,000 lb (340,194 kg)
Setback capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . .350,000 lb (158,757 kg)

Drawworks

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .National 110-UE
Power rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,500 HP
Input power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 × GE752 DC motors

Drilling line diameter . . . . . . . . . . . . . . . .1-3/8 in.

Auxiliary brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elmagco 6032

Swivel

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NATIONAL P-400
Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 TON
Working Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 PSI

Rotary Table

Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oilwell B
Table opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27-1/2 in.
Drive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Independent drive

Engine

Engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 × Caterpillar D398, 912 HP each

Generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 × Kato, 1,030 kW each
SCR/DC-DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ross-Hill 1400 SCR

Well Control

Diverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/A
Low-pressure annular . . . . . . . . . . .N/A
Low-pressure ram preventer . . . .N/A
High-pressure annular . …………………1 X Hydril GK, 13-5/8 in., 5,000 psi
High-pressure ram preventer . . . . . . . .1 × Cameron type U, 13-5/8 in., 5,000 psi double
Choke-and-kill manifold . . . . . . . . . . . . .3-1/8 in. × 5,000 psi

Accumulator unit . . . . . . . . . . . . . . . . . .Koomey, 3,000 psi, 6 stations

Mud System

Mud pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 X National 10-P-130
Power rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,300 HP
Pressure rating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 psi
Active mud volume. . . . . . . . . . . . . . . . .1,645 bbl
Reserve mud volume. . . . . . . . . . . . . . .500 bbl
Shale shakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Derrick Floline 2000
Desander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-cone included in mud clearer

Desilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-cone included in mud clearer
Mud cleaners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brandt King Cobras
Sack storage capacity . . . . . . . . . . . . . .None

Enhancements

Crane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N/A
Forklift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wheel loader

Kelly spinner/pipe spinner

Desert-style moving capabilities