الحفــــــــــارة 14

JJ70/450 – 20,000 ft

Mast:                                       Cantilever (k)

                                                Type: Swing up Mast

                                                Clear Height: 149 ft x 30 ft.

                                                Hook Load Capacity: 1,000,000 Lbs

                                                Line Stringed up: 12

Substructure:                          BOMCO

                                                Type: Swing up

                                                Height: 30 ft

                                                Max, Load Capacity: 1,000,000 Lbs

                                                Setback: 485,000 Lbs

Drawworks:                              BOMCO, JC70D

                                                Rating Depth: 20,000 ft.

                                                Nominal input HP: 2000

                                                Drilling Line: 1 1/2” – Sand line: 9/16 x 12,000 ft

                                                (Separate unit, Electrical Drive)

                                                Auxiliary Brake, EATON, model 436WCB2

Rotary Table:                            LS-NOV Model ZP-375, 37 ½”

                                                Static Load Capacity: 500 Tons

Top Drive:                               NOV, Model: TDS11SA, 500 Tons

Hoisting System:                      Crown Blocks: BOMCO, Model TC-450

                                                API Rated Capacity: 450 Tons

                                                Sheaves: 7 x 60”

                                                Travelling Blocks: LS-NOV, Model YC-450

                                                API Rated Capacity: 450 Tons

                                                Sheaves: 6 x 60”

                                                Hook: LS-NOV, Model DG-450 (450 Tons)

Swivel:                                    Type: LS-NOV, Model SL-450-5

                                                Working load rating: 450 Tons

                                                Working Pressure: 5000 PSI

Power System:                        5 ea. VFD system DDF-SERIES, BOMAY

                                                4 ea. Cat3512B & Auxiliary diesel generator Cat3406

Mud Pumps:                             3 ea. F-1600 BOMCO

Mud Tanks:                              Total Volume: 2000 bbls

                                                 Active Volume: 2000 bbls

Water Storage:                         Total Capacity: 975 bbls

Fuel Tanks:                                 Total Capacity:2118 bbls

BOP Stack:                                  21 1/4” x 2000 PSI Hydri Annular preventer.

                                                 13 5/8” x 5,000 PSI Hydril Annular preventer, FH35-70

                                                 13 5/8” x 10,000 PSI Double Ram, Model 2FZ35-70

                                                 13 5/8” x 10,000 PSI Single Ram, Model FZ35-70

                                                 BOP Control Unit: SHENKAI, Model FKQ800-7

Tubulars:                                    As required.

Number of Loads:                      Rig Standing: 70 Loads

                                                    Rig Dismantled: 90 Loads.