الحفــــــــــارة 12

Oilwell 2000 E – 20,000 ft

Mast:                                                 PYRAMID

                                                         Type: Swing up Mast

                                                         Clear Height: 142 ft x 29 ft.

                                                         Hook Load Capacity: 998,000 Lbs

                                                        Line Stringed up: 12

Substructure:                                   PYRAMID

                                                       Type: Tilt-up rigid frame substr

                                                        Height: 30 ft

                                                        Total Load Capacity: 1,000, 000 Lbs

Drawworks:                                   OILWELL, 2000E single Drum

                                                     Rating Depth: 20,000 ft.

                                                    Nominal input HP: 2000

                                                    Drilling Line: 1 1/2” – Sand line: 9/16 x 12,000 ft

                                                    (Separate unit, Electrical Drive)

                                                    Assist Brake: Electromagnetic Baylor 7838

Rotary Table:                                OILWELL, A 27 ½”

                                                    Static Load Capacity: 450 Tons

Hoisting System:                      Crown Blocks: OILWELL

                                                API Rated Capacity: 600 Tons

                                                Sheaves: 7 x 60”

                                                 Travelling Blocks: OILWELL

                                                 API Rated Capacity: 650 Tons

                                                 Sheaves: 6 x 60”

                                                  Hook: BJ HOOK 550 Tons.

Swivel:                                           Type: Oilwell PC 650

                                                      Working load rating: 650 Tons

                                                      Working Pressure: 5000 PSI

Power System:                       4 ea. SCR ROSS HILL 1600

                                               3 ea. Kato 1050 KW AC Generators & 3 ea. D 399 Cat.

Mud Pumps:                                   2 ea. A 1400 PT Oilwell

Mud Tanks:                                Total Volume: 1500 bbls

                                                   Active Volume: 1286 bbls

Water Storage:                             Total Capacity: 1000 bbls

Fuel Tanks:                                     Total Capacity: 450 bbls

BOP Stack:                                 21 1/4” x 2000 PSI Hydri Annular preventer.

                                                 13 5/8” x 5,000 PSI Hydril Annular preventer

                                                13 5/8” x 10,000 PSI Double Ram, CAMERON ‘U’

                                                 13 5/8” x 10,000 PSI Single Ram, CAMERON ‘U’

                                                 BOP Control Unit: Koomey Model 160-11S Type 80

Tubulars:                                          As required.

Number of Loads:                      Rig Standing: 56 Loads

                                                  Rig Dismantled: 90 Loads.