الحفــــــــــارة 11

Oilwell 2000 E – 20,000 ft

Mast:                                                 PYRAMID

                                                Type: Swing up Mast

                                                Clear Height: 142 ft x 29 ft.

                                                Hook Load Capacity: 998,000 Lbs

                                                Line Stringed up: 12

Substructure:                            PYRAMID

                                                Type: Tilt-up rigid frame substr

                                                Height: 30 FT

                                               Total Load Capacity: 1,000,000 Lbs

Drawworks:                                   OILWELL, 2000E single Drum

                                                Rating Depth: 20,000 FT

                                                Nominal input HP: 2000

                                                Drilling Line: 1 1/2” – Sand line: 9/16 x 16 000 ft

                                                (Separate unit, Electrical Drive)

                                                Assist Brake: Electromagnetic Baylor 7838

Rotary Table:                                OILWELL, B 27 ½”

                                                Static Load Capacity: 450 Tons

Top Drive:                             NOV, Model: TDS11SA, 500 Tons

Hoisting System:                    Crown Blocks: OILWELL

                                                API Rated Capacity: 600 Tons

                                                Sheaves: 7 x 60”

                                                Traveling Blocks: OILWELL

                                                API Rated Capacity: 650 Tons

                                                Sheaves: 6 x 60”

                                                Hook: VARCO BJ 5500 DYNAPLEX 500 Tons.

Swivel:                                           Type: Oil well PC 500

                                                Working load rating: 500 Tons

                                                Working Pressure: 5000 PSI

Power System:                       4 ea. SCR ROSS HILL 1600

                                                4 ea. Kato 1050 KW AC Generators & 4 ea. Cat 3516.

Mud Pumps:                                   2 ea. A 1700 PT Oil well

Mud Tanks:                                Total Volume: 1500 bbls

                                                Active Volume: 1286 bbls

Water Storage:                             Total Capacity: 975 bbls

Fuel Tanks:                                     Total Capacity: 900 bbls

BOP Stack:                                 21 1/4” x 2000 PSI Hydril Annular preventer.

                                                13 5/8” x 5,000 PSI Hydril Annular preventer

                                                13 5/8” x 10,000 PSI Double Rams, CAMERON ‘U’

                                                13 5/8” x 10,000 PSI Single Ram, CAMERON ‘U’

                                                BOP Control Unit: Koomey, Model 160-11S Type 80

Tubulars:                                          As required.

Number of Loads:                      Rig Standing: 76 Loads

                                                Rig Dismantled: 90 Loads.