حـقـــــــل الــبــــــــــــوري

DP3 – DP4 Platforms

NWD Operates and Supplies The Following Services to Millitah on the Bouri Platforms .

Supply the crews for :      —1 – Drilling  Operations

—                                      2 – Work Over Operations

—                                      3 – Routine maintenance